• Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego im. Profesora Wiesława Glińskiego, X Jubileuszowa Edycja Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego Polskiej Akademia Dermatologii i Wenerologii, Karpacz 14-17 maj 2015 za pracę pt” Ekspresje genów białek koperty rogowej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry- SPRR3 i SPRR1A nowi gracze w patogenezie atopowego zapalenia skóry”.
 • Czytaj więcej 
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dla autora głównego najlepszej pracy oryginalnej prezentowanej w trakcie VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Mikołajki 12-15.09.2013 pt. „Związek polimorfizmów horneriny (rs11204937, rs877776), repetyny (rs3001978), late cornified envelope-like prolin-rich protein-1 (LELP-1 rs7534334) i mutacji w genie filagryny (2428del4, R501X) z ciężkością, przebiegiem i ryzykiem rozwoju AZS” – https://sympozja.eu/konferencja/15,viii-edycja-polskiej-akademii-dermatologii-i-wenerologii
Czytaj więcej 
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za najlepszą  pracę kliniczną na międzynarodowej konferencji Forum Młodych Łódź, 09-10.03.2007.
 • Laureatka  konkursu o Stypendium American Academy of Dermatology (AAD) na udział w 70th Anual meeting of AAD San Diego California 16-20 marzec.2012r. 
Czytaj więcej
 • Laureatka konkursu European Academy of Dermatology and Venereology-  Stypendium „Michael Hornstein Memorial Scholarship”  na udział w Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV),  Lisbona, 20-24 październik 2011. – https://www.eadv.org/scholarships/ceremonies/14
Czytaj więcej

NAGRODY NAUKOWE I DYDAKTYCZNE REKTORA GUMED
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018 – Dydaktyczna Nagroda Zespołowa I- go Stopnia za współautorstwo podręcznika pt.”Atopowe zapalenia skóry- poradnik lekarza praktyka”. 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018 – Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania ekspresji białek koperty rogowej w atopowym zapaleniu skóry. 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2017 – Nagroda Naukowa Zespołowa I- go Stopnia za przygotowanie podręcznika „Dermatologia- wybrane przypadki kliniczne”. 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2017 – Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania nad czynnikami patogenetycznymi atopowego zapalenia skóry i chłoniaków pierwotnie skórnych T- komórkowych. 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa I- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia.
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa II- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia. 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2013 –  Nagroda Naukowa Zespołowa III-ego Stopnia za badania nad mastocytozą skóry w aspekcie klinicznym, epidemiologicznym i rokowniczym.
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2012 – Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania nad rzadkimi zespołami dermatologicznymi
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2009 za wyróżnioną rozprawę doktorską pt „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby”