Studia:

2001                Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski, Dyplom lekarza

2000-2001     Studium Psychoterapii Psychodynamicznej i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży

Specjalizacje lekarskie: 

2009              Dermatologia i Wenerologia

2017              Alergologia

Stopnie naukowe:

2017              tytuł doktora habilitowanego

2009              tytuł doktora nauk medycznych

Przebieg pracy zawodowej:

0d 2006Katedra i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2004- 2005  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Dermatologii

2003            Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2001-2002  staż podyplomowy

2016            staż naukowo- zawodowy w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Ludwiga-Maximiliana w Monachium.

Szkolenia-  patrz certyfikaty

Udział w kursach specjalistycznych z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej oraz w konferencjach i sympozjach szkoleniowo- naukowych organizowanych przez: 

 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 • International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)
 • American Academy of Dermatology (AAD)
 • European Society for Dermatological Research (ESDR)
 • European Epidermal Barrier Research Network (E2BRN)
 • Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
 • Centrum Medycyny Estetycznej  ” Dermed” w Łodzi