Studia:

2001                Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski, Dyplom lekarza

2000-2001      Studium Psychoterapii Psychodynamicznej i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży


Specjalizacje lekarskie:

2017               Alergologia

2009               Dermatologia i Wenerologia


Stopnie naukowe, stanowiska:

2021              profesor uczelni

2017              doktor habilitowany

2009              doktor nauk medycznych, adiunkt


Przebieg pracy zawodowej

0d 2006          Katedra i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2004- 2005     Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Dermatologii

2003                Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2001-2002      staż podyplomowy

2016                staż naukowo- zawodowy w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Ludwiga-Maximiliana w Monachium.


Szkolenia

Moje certyfikaty


Udział w kursach specjalistycznych z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej oraz w konferencjach i sympozjach szkoleniowo- naukowych organizowanych przez:
 • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
 • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
 • International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)
 • American Academy of Dermatology (AAD)
 • European Society for Dermatological Research (ESDR)
 • European Epidermal Barrier Research Network (E2BRN)
 • Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
 • Centrum Medycyny Estetycznej  ” Dermed” w Łodzi