Strona w witrynie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego:

www.magdalenatrzeciak.gumed.edu.pl


Stopnie naukowe:

2017            Tytuł doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia „Związek poziomu ekspresji białek koperty rogowej naskórka oraz występowania określonych form polimorficznych kodujących je genów z ryzykiem rozwoju i przebiegiem atopowego zapalenia skóry”.

2009            Tytuł doktora nauk medycznych: „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby”


Granty i współpraca naukowa:

2012 – 2015   Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.

Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA 2 na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (nr 2011/03/D/NZ5/00837). 

„Ocena ekspresji białek koperty rogowej naskórka (HRNR, RPTN, CRNN, SPRR1A,B, SPRR3, LOR, FLG, LELP1) oraz związku polimorfizmów kodujących je genów z  rozwojem i ciężkością  przebiegu atopowego zapalenia skóry”.

2014 – 2015   Projekt międzynarodowy, Grant  Atopic Dermatitis Foundation – Współbadacz

International study for the validation of a corticosteroid-phobia score: TOPICOP”

2017 – 2018   Projekt międzynarodowy – Współbadacz

Creation of dermatology-specific proxy instrument for assesment of quality of life in children under 4 years.

2020 – 2023   Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.

Opiekun naukowy projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie PRELUDIUM 19 dla lek. med Anny Zaryczańskiej (nr 2020/37/N/NZ5/04208). 

Atopowe zapalenie skóry- poszukiwanie nowych punktów uchwytu terapii celowanej na podstawie oceny znaczenia klinicznego i prognostycznego wybranych cytokin (IL-19, IL-37) z zastosowaniem innowacyjnej metody diagnostycznej”.


Członek Towarzystw:

od 2016      International Society of Atopic Dermatitis .

od 2018      członek Zarządu International Society of Atopic Dermatitis.

od 2015     European Epidermal Barrier Research Network 

 od 2011     European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD)-

od 2012      Polskie Towarzystwo Alergologiczne

od 2004      Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

od 2008      Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


Publikacje:

200 publikacji (prace pełnotekstowe, listy do redakcji, streszczenia zjazdowe, rozdziały w książkach, skrypty)

Impact Factor- 124,765 ;  H index- 12

https://biblioteka.gumed.edu.pl/ –  Bibliografia i bibliometria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Identyfikator:

Web of Science ResearcherID: AAH-6801-2019

ORCID: 0000-0002-8206-8441

Najważniejsze publikacje:

1. European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD): position on vaccination of adult patients with atopic dermatitis against COVID-19 (SARS-CoV-2) being treated with systemic medication and biologics.

Thyssen JP, Vestergaard C, Barbarot S, de Bruin-Weller MS, Bieber T, Taieb A, Seneschal J, Cork MJ, Paul C, Flohr C, Weidinger S, Trzeciak M, Werfel T, Heratizadeh A, Darsow U, Simon D, Torrelo A, Chernyshov PV, Stalder JF, Gelmetti C, Szalai Z, Svensson Å, von Kobyletzki LB, De Raeve L, Fölster-Holst R, Christen-Zaech S, Jan Hijnen D, Gieler U, Gutermuth J, Bangert C, Spuls PI, Kunz B, Ring J, Wollenberg A, Deleuran M.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021 Feb 15. doi: 10.1111/jdv.17167.
 

2. Biological drugs in the treatment of atopic dermatitis – current recommendations of the Polish Dermatological Society, the Polish Society of Allergology, the Polish Pediatric Society and the Polish Society of Family Medicine.

Nowicki RJ, Trzeciak M, Rudnicka L, Szepietowski J, Kulus M, Kupczyk M, Mastalerz-Migas A, Peregud-Pogorzelski J, Jahnz-Różyk K, Narbutt J, Czarnecka-Operacz M, Czajkowski R, Grubska-Suchanek E, Krasowska D, Kręcisz B, Kowalewski C, Lesiak A, Olszewska M, Samochocki Z, Śpiewak R, Wilkowska A.

Postepy Dermatol Alergol. 2020 Oct;37(5):617-624. doi: 10.5114/ada.2020.100496. Epub 2020 Nov 7.
 

3. ETFAD/EADV Eczema task force 2020 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adults and children.

Wollenberg A, Christen-Zäch S, Taieb A, Paul C, Thyssen JP, de Bruin-Weller M, Vestergaard C, Seneschal J, Werfel T, Cork MJ, Kunz B, Fölster-Holst R, Trzeciak M, Darsow U, Szalai Z, Deleuran M, von Kobyletzki L, Barbarot S, Heratizadeh A, Gieler U, Hijnen DJ, Weidinger S, De Raeve L, Svensson Å, Simon D, Stalder JF, Ring J; European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Dec;34(12):2717-2744. doi: 10.1111/jdv.16892. Epub 2020 Nov 17.
 

4. JAK-STAT Inhibitors in Atopic Dermatitis from Pathogenesis to Clinical Trials Results.

Szalus K, Trzeciak M, Nowicki RJ.

Microorganisms. 2020 Nov 6;8(11):1743. doi: 10.3390/microorganisms8111743.
 

5. Angioedema. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society (PTD) and Polish Society of Allergology (PTA).

Nowicki RJ, Grubska-Suchanek E, Porêbski G, Kowalski ML, Jahnz-Różyk K, Matuszewski T, Rudnicka L, Kulus M, Barañska-Rybak W, Czajkowski R, Doniec Z, Kowalewski C, Krêcisz B, Lange M, Narbutt J, Olszewska M, Sokołowska-Wojdyło M, Szczerkowska-Dobosz A, Śpiewak R, Trzeciak M, Wilkowska A.

Postepy Dermatol Alergol. 2020 Aug;37(4):445-451. doi: 10.5114/ada.2020.98226. Epub 2020 Sep 2.
 

6. Genetic and Epigenetic Aspects of Atopic Dermatitis.

Nedoszytko B, Reszka E, Gutowska-Owsiak D, Trzeciak M, Lange M, Jarczak J, Niedoszytko M, Jablonska E, Romantowski J, Strapagiel D, Skokowski J, Siekierzycka A, Nowicki RJ, Dobrucki IT, Zaryczańska A, Kalinowski L.

Int J Mol Sci. 2020 Sep 4;21(18):6484. doi: 10.3390/ijms21186484.
 

7. European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD): treatment targets and treatable traits in atopic dermatitis.

Thyssen JP, Vestergaard C, Deleuran M, de Bruin-Weller MS, Bieber T, Taieb A, Seneschal J, Cork MJ, Paul C, Flohr C, Weidinger S, Trzeciak M, Werfel T, Heratizadeh A, Barbarot S, Darsow U, Simon D, Torrelo A, Chernyshov PV, Stalder JF, Gelmetti C, Szalai Z, Svensson Å, von Kobyletzki LB, De Raeve L, Fölster-Holst R, Cristen-Zaech S, Hijnen D, Gieler U, Ring J, Wollenberg A.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Dec;34(12):e839-e842. doi: 10.1111/jdv.16716. Epub 2020 Jun 29.
 

8. Atopic dermatitis. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society, Polish Society of Allergology, Polish Pediatric Society and Polish Society of Family Medicine. Part I. Prophylaxis, topical treatment and phototherapy.

Nowicki RJ, Trzeciak M, Kaczmarski M, Wilkowska A, Czarnecka-Operacz M, Kowalewski C, Rudnicka L, Kulus M, Mastalerz-Migas A, Peregud-Pogorzelski J, Sokołowska-Wojdyło M, Śpiewak R, Adamski Z, Czuwara J, Kapińska-Mrowiecka M, Kaszuba A, Krasowska D, Krêcisz B, Narbutt J, Majewski S, Reich A, Samochocki Z, Szepietowski J, Woźniak K.

Postepy Dermatol Alergol. 2020 Feb;37(1):1-10. doi: 10.5114/ada.2020.93423.
 

9. Atopic dermatitis. Interdisciplinary diagnostic and therapeutic recommendations of the Polish Dermatological Society, Polish Society of Allergology, Polish Pediatric Society and Polish Society of Family Medicine. Part II. Systemic treatment and new therapeutic methods.

Nowicki RJ, Trzeciak M, Kaczmarski M, Wilkowska A, Czarnecka-Operacz M, Kowalewski C, Rudnicka L, Kulus M, Mastalerz-Migas A, Peregud-Pogorzelski J, Sokołowska-Wojdyło M, Śpiewak R, Adamski Z, Czuwara J, Kapińska-Mrowiecka M, Kaszuba A, Krasowska D, Kręcisz B, Narbutt J, Majewski S, Reich A, Samochocki Z, Szepietowski J, Woźniak K.

Postepy Dermatol Alergol. 2020 Apr;37(2):129-134. doi: 10.5114/ada.2020.94829.
 

10. European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD) statement on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2)-infection and atopic dermatitis.

Wollenberg A, Flohr C, Simon D, Cork MJ, Thyssen JP, Bieber T, de Bruin-Weller MS, Weidinger S, Deleuran M, Taieb A, Paul C, Trzeciak M, Werfel T, Seneschal J, Barbarot S, Darsow U, Torrelo A, Stalder JF, Svensson Å, Hijnen D, Gelmetti C, Szalai Z, Gieler U, De Raeve L, Kunz B, Spuls P, von Kobyletzki LB, Fölster-Holst R, Chernyshov PV, Cristen-Zaech S, Heratizadeh A, Ring J, Vestergaard C.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 Mar 29. doi: 10.1111/jdv.16411.
 

11. Expression Profiles of Genes Encoding Cornified Envelope Proteins in Atopic Dermatitis and Cutaneous T-Cell Lymphomas.

Trzeciak M, Olszewska B, Sakowicz-Burkiewicz M, Sokołowska-Wojdyło M, Jankau J, Nowicki RJ, Pawełczyk T.

Nutrients. 2020 Mar 24;12(3). pii: E862. doi: 10.3390/nu12030862.

12. European task force on atopic dermatitis position paper: treatment of parental atopic dermatitis during preconception, pregnancy and lactation period.

Vestergaard C, Wollenberg A, Barbarot S, Christen-Zaech S, Deleuran M, Spuls P, Flohr C, Trzeciak M, von Kobyletzki L, Seneschal J, Paul C, Bieber T, Werfel T, Fölster-Holst R, Darsow U, Gieler U, Svensson Å, Cork M, Stalder JF, De Raeve L, Kunz B, Simon D, Chernyshov P, Hijnen D, Gelmetti C, Ring J, Taieb A, de Bruin-Weller M, Thyssen JP.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jun 23. doi: 10.1111/jdv.15709. 

13. Validation of the dermatology-specific proxy instrument the Infants and Toddlers Dermatology Quality of Life.

Chernyshov PV, Sampogna F, Pustišek N, Marinovic B, Manolache L, Suru A, Salavastru CM, Tiplica GS, Stoleriu G, Kakourou T, Alexopoulos A, Nasi L, Szepietowski JC, Trzeciak M, Nowicki RJ, Chubar OV, Chernyshov AV, Pochynok TV.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jul;33(7):1405-1411

14. New Cytokines in the Pathogenesis of Atopic Dermatitis- New Therapeutic Targets.

Klonowska J, Gleń J, Nowicki RJ, Trzeciak M.

Int J Mol Sci. 2018 Oct 9;19(10). 

15. A data mining paradigm for identifying key factors in biological processes using gene expression data.

Li J, Zheng L, Uchiyama A, Bin L, Mauro TM, Elias PM, Pawelczyk T, Sakowicz-Burkiewicz M, Trzeciak M, Leung DYM, Morasso MI, Yu P.

Sci Rep. 2018 Jun 13;8(1):9083. 

16. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis: International feasibility study of the TOPICOP score.

Stalder JF, Aubert H, Anthoine E, Futamura M, Marcoux D, Morren MA, Trzeciak M, Szalai Z, Veres K, Deleuran M, Vestergaard C, Boralevi F, Chu CY, De Raeve L, Svensson Å, Fölster-Holst R, Buchner M, Takaoka R, Aoki V, Chernyshov P, Chernyshova L, Murrell DF, Zhao C, Mckinster CD, Von Kobyletzky L, Eichenfield L, Totri C, Lio P, Seneschal J, Moret L, Barbarot S.

Allergy. 2017 Nov;72(11):1713-1719. doi: 10.1111/all.13189. Epub 2017 May 22.

17. Altered Expression of Genes Encoding Cornulin and Repetin in Atopic Dermatitis.

Trzeciak M, Sakowicz-Burkiewicz M, Wesserling M, Gleń J, Dobaczewska D, Bandurski T, Nowicki R, Pawelczyk T.

Int Arch Allergy Immunol. 2017;172(1):11-19.

18. Expression of Cornified Envelope Proteins in Skin and Its Relationship with Atopic Dermatitis Phenotype.

Trzeciak M, Sakowicz-Burkiewicz M, Wesserling M, Dobaczewska D, Gleń J, Nowicki R, Pawelczyk T.

Acta Derm Venereol. 2017 Jan 4;97(1):36-41. 

10. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients.

Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M, Simon D, Szalai Z, Kunz B, Svensson A, Barbarot S, von Kobyletzki L, Taieb A, de Bruin-Weller M, Werfel T, Trzeciak M, Vestergard C, Ring J, Darsow U; European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 May;30(5):729-47. 

11. Coexistence of 2282del4 FLG gene mutation and IL-18 -137G/C gene polymorphism enhances the risk of atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Rębała K, Bandurski T, Sikorska M, Nowicki R.

Postepy Dermatol Alergol. 2016 Feb;33(1):57-62. 

12. Association of a Single Nucleotide Polymorphism in a Late Cornified Envelope-like Proline-rich 1 Gene (LELP1) with Atopic Dermatitis.

Trzeciak M, Wesserling M, Bandurski T, Glen J, Nowicki R, Pawelczyk T.

Acta Derm Venereol. 2016 May;96(4):459-63. 

13. Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology Section, Polish Society of Dermatology.

Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A, Sokołowska-Wojdyło M, Ługowska-Umer H, Barańska-Rybak W, Kaczmarski M, Kowalewski C, Kruszewski J, Maj J, Silny W, Śpiewak R, Petranyuk A.

Postepy Dermatol Alergol. 2015 Aug;32(4):239-49. 

14. The frequencies of haplotypes defined by three polymorphisms of the IL-31 gene: -1066, -2057, and IVS2+12 in Polish patients with atopic dermatitis.

Sokołowska-Wojdyło M, Gleń J, Zabłotna M, Rębała K, Trzeciak M, Sikorska M, Ruckemann-Dziurdzińska K, Nedoszytko B, Florek A, Nowicki R.

Int J Dermatol. 2015 Jan;54(1):62-7. 

15. The association of GM-CSF -677A/C promoter gene polymorphism with the occurrence and severity of atopic dermatitis in a Polish population.

Wilkowska A, Gleń J, Zabłotna M, Trzeciak M, Ryduchowska M, Sobjanek M, Nedoszytko B, Nowicki R, Sokołowska-Wojdyło M.

Int J Dermatol. 2014 Mar;53(3):e172-4.

16. Interleukin-13 promoter gene polymorphism -1112 C/T is associated with atopic dermatitis in Polish patients.

Gleń J, Trzeciak M, Sobjanek M, Bandurski T, Wilkowska A, Nedoszytko B, Roszkiewicz J, Sokołowska-Wojdyło M.

Acta Dermatovenerol Croat. 2012;20(4):231-8.

17. Association of distinct IL-31 polymorphisms with pruritus and severity of atopic dermatitis.

Sokołowska-Wojdyło M, Gleń J, Zabłotna M, Rębała K, Sikorska M, Florek A, Trzeciak M, Barańska-Rybak W, Malek M, Nedoszytko B.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 May;27(5):662-4. 

18. Diffuse cutaneous mastocytosis: analysis of 10 cases and a brief review of the literature.

Lange M, Niedoszytko M, Nedoszytko B, Łata J, Trzeciak M, Biernat W.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Dec;26(12):1565-71. 

19. Relationship between serum levels of interleukin-18, IgE and disease severity in patients with atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Bandurski T, Sokołowska-Wojdyło M, Wilkowska A, Roszkiewicz J. Clin Exp Dermatol. 2011 Oct;36(7):728-32

20. Atopic dermatitis-like pre-Sézary syndrome: role of immunosuppression.

Sokołowska-Wojdyło M, Barańska-Rybak W, Cegielska A, Trzeciak M, Lugowska-Umer H, Gniadecki R.

Acta Derm Venereol. 2011 Sep;91(5):574-7.

21. 2-Chlorodeoxyadenosine treatment for cutaneous T-cell lymphoma.

Sokołowska-Wojdyło M, Trzeciak M, Roszkiewicz J.

Dermatol Reports. 2010 Sep 2;2(2):e12. 

22. Association of single nucleotide polymorphism of interleukin-18 with atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Roszkiewicz J, Nedoszytko B.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Jan;24(1):78-9. 


Konferencje

1. Wykładowca w sesjach podczas konferencji m.in.: 

  • Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
  • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) w latach 2012-2018
  • World Congress of Dermatology,  Mediolan 10-15.06. 2019

W sumie 53 wygłoszone referaty, autor/współautor 86 streszczeń zjazdowych.

2. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych ponad 10 konferencji krajowych w latach 2007-2019

3. Przewodnicząca sesji  podczas konferencji międzynarodowych – European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Amsterdam 2014, Holandia.


Działalność dydaktyczna:

1. Seminaria, wykłady ćwiczenia z dermatologii, wenerologii i alergologii dla studentów

  • IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 
  • III roku Stomatologii, 
  • English Division

2. Współautorstwo skryptu pt.: ”Zarys dermatologii dla studentów” dla studentów polskich

3. Współautorstwo skryptu pt.: ”Dermatology basics for medical students” dla English Division 

4. Kształcenie podyplomowe lekarzy:

  • Wykłady w ramach kursów specjalizacyjnych podyplomowych  dla lekarzy w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii oraz alergologii. 
  • Wykłady w ramach międzynarodowego kursu doskonalącego dla specjalistów dermatologii organizowanego przez European Academy of Dermatology and Venereology (EADV).  Certyfikaty: 1 2
  • Współautorstwo podręczników (18 rozdziałów w książkach).
  • Trzy Zespołowe Nagrody Dydaktyczne Rektora GUMed (2017, 2018r.)