Wykształcenie i praca zawodowa:

Studia:

2001                Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski, Dyplom lekarza

2000-2001     Studium Psychoterapii Psychodynamicznej i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży

Specjalizacje lekarskie: 

2009              Dermatologia i Wenerologia

2017              Alergologia

Stopnie naukowe:

2017              tytuł doktora habilitowanego

2009              tytuł doktora nauk medycznych

Przebieg pracy zawodowej:

0d 2006Katedra i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

2004- 2005  Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Dermatologii

2003            Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim

2001-2002  staż podyplomowy

2016            staż naukowo- zawodowy w Klinice Dermatologii Uniwersytetu Ludwiga-Maximiliana w Monachium.

Szkolenia-  patrz certyfikaty

Udział w kursach specjalistycznych z zakresu dermatologii, alergologii i medycyny estetycznej oraz w konferencjach i sympozjach szkoleniowo- naukowych organizowanych przez: 

  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
  • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
  • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)
  • International Society of Atopic Dermatitis (ISAD)
  • American Academy of Dermatology (AAD)
  • European Society for Dermatological Research (ESDR)
  • European Epidermal Barrier Research Network (E2BRN)
  • Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych,
  • Centrum Medycyny Estetycznej  ” Dermed” w Łodzi

PRACA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA

Stopnie naukowe:

2017- tytuł doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia „Związek poziomu ekspresji białek koperty rogowej naskórka oraz występowania określonych form polimorficznych kodujących je genów z ryzykiem rozwoju i przebiegiem atopowego zapalenia skóry”.

2009- tytuł doktora nauk medycznych: „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby”

Granty i współpraca naukowa: 

2012- 2015  Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki.

 • Kierownik projektu badawczego przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA 2 na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora (nr 2011/03/D/NZ5/00837). 

      Tytuł „Ocena ekspresji białek koperty rogowej naskórka (HRNR, RPTN, CRNN, SPRR1A,B, SPRR3, LOR, FLG, LELP1) oraz związku polimorfizmów kodujących je genów z  rozwojem i ciężkością  przebiegu atopowego zapalenia skóry”.

 • 2014 – 2015  Projekt międzynarodowy, Grant  Atopic Dermatitis Foundation

International study for the validation of a corticosteroid-phobia score: TOPICOP”

Współbadacz.

 • 2017-2018     Projekt międzynarodowy

Creation of dermatology-specific proxy instrument for assesment of quality of life in children under 4 years.

Współbadacz.

Członek Towarzystw: 
  • International Society of Atopic Dermatitis od 2016r.

Od 2018r. członek Zarządu International Society of Atopic Dermatitis.

https://www.isadsociety.org/history/isad-board/

  • European Epidermal Barrier Research Network od 2015r. 

https://www.e2brn.eu/members.html

 • European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD)-  od 2011r.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27004560

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31231864

 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne- od 2012r.
  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne- od 2004r.
  • Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 2008r.
Publikacje:

158 publikacji (prace pełnotekstowe, listy do redakcji, streszczenia zjazdowe, rozdziały w książkach, skrypty)

Impact Factor- 57, 295;  H index- 8

https://biblioteka.gumed.edu.pl/  Bibliografia i bibliometria. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Najważniejsze publikacje:

 1. European task force on atopic dermatitis position paper: treatment of parental atopic dermatitis during preconception, pregnancy and lactation period.

Vestergaard C, Wollenberg A, Barbarot S, Christen-Zaech S, Deleuran M, Spuls P, Flohr C, Trzeciak M, von Kobyletzki L, Seneschal J, Paul C, Bieber T, Werfel T, Fölster-Holst R, Darsow U, Gieler U, Svensson Å, Cork M, Stalder JF, De Raeve L, Kunz B, Simon D, Chernyshov P, Hijnen D, Gelmetti C, Ring J, Taieb A, de Bruin-Weller M, Thyssen JP.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jun 23. doi: 10.1111/jdv.15709. 

 1. Validation of the dermatology-specific proxy instrument the Infants and Toddlers Dermatology Quality of Life.

Chernyshov PV, Sampogna F, Pustišek N, Marinovic B, Manolache L, Suru A, Salavastru CM, Tiplica GS, Stoleriu G, Kakourou T, Alexopoulos A, Nasi L, Szepietowski JC, Trzeciak M, Nowicki RJ, Chubar OV, Chernyshov AV, Pochynok TV.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 Jul;33(7):1405-1411

 1. New Cytokines in the Pathogenesis of Atopic Dermatitis- New Therapeutic Targets.

Klonowska J, Gleń J, Nowicki RJ, Trzeciak M.

Int J Mol Sci. 2018 Oct 9;19(10). 

 1. A data mining paradigm for identifying key factors in biological processes using gene expression data.

Li J, Zheng L, Uchiyama A, Bin L, Mauro TM, Elias PM, Pawelczyk T, Sakowicz-Burkiewicz M, Trzeciak M, Leung DYM, Morasso MI, Yu P.

Sci Rep. 2018 Jun 13;8(1):9083. 

 1. Topical corticosteroid phobia in atopic dermatitis: International feasibility study of the TOPICOP score.

Stalder JF, Aubert H, Anthoine E, Futamura M, Marcoux D, Morren MA, Trzeciak M, Szalai Z, Veres K, Deleuran M, Vestergaard C, Boralevi F, Chu CY, De Raeve L, Svensson Å, Fölster-Holst R, Buchner M, Takaoka R, Aoki V, Chernyshov P, Chernyshova L, Murrell DF, Zhao C, Mckinster CD, Von Kobyletzky L, Eichenfield L, Totri C, Lio P, Seneschal J, Moret L, Barbarot S.

Allergy. 2017 Nov;72(11):1713-1719. doi: 10.1111/all.13189. Epub 2017 May 22.

 1. Altered Expression of Genes Encoding Cornulin and Repetin in Atopic Dermatitis.

Trzeciak M, Sakowicz-Burkiewicz M, Wesserling M, Gleń J, Dobaczewska D, Bandurski T, Nowicki R, Pawelczyk T.

Int Arch Allergy Immunol. 2017;172(1):11-19.  

 1. Expression of Cornified Envelope Proteins in Skin and Its Relationship with Atopic Dermatitis Phenotype.

Trzeciak M, Sakowicz-Burkiewicz M, Wesserling M, Dobaczewska D, Gleń J, Nowicki R, Pawelczyk T.

Acta Derm Venereol. 2017 Jan 4;97(1):36-41. 

 1. ETFAD/EADV Eczema task force 2015 position paper on diagnosis and treatment of atopic dermatitis in adult and paediatric patients.

Wollenberg A, Oranje A, Deleuran M, Simon D, Szalai Z, Kunz B, Svensson A, Barbarot S, von Kobyletzki L, Taieb A, de Bruin-Weller M, Werfel T, Trzeciak M, Vestergard C, Ring J, Darsow U; European Task Force on Atopic Dermatitis/EADV Eczema Task Force.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016 May;30(5):729-47. 

 1. Coexistence of 2282del4 FLG gene mutation and IL-18 -137G/C gene polymorphism enhances the risk of atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Rębała K, Bandurski T, Sikorska M, Nowicki R.

Postepy Dermatol Alergol. 2016 Feb;33(1):57-62. 

 1. Association of a Single Nucleotide Polymorphism in a Late Cornified Envelope-like Proline-rich 1 Gene (LELP1) with Atopic Dermatitis.

Trzeciak M, Wesserling M, Bandurski T, Glen J, Nowicki R, Pawelczyk T.

Acta Derm Venereol. 2016 May;96(4):459-63. 

 1. Atopic dermatitis: current treatment guidelines. Statement of the experts of the Dermatological Section, Polish Society of Allergology, and the Allergology Section, Polish Society of Dermatology.

Nowicki R, Trzeciak M, Wilkowska A, Sokołowska-Wojdyło M, Ługowska-Umer H, Barańska-Rybak W, Kaczmarski M, Kowalewski C, Kruszewski J, Maj J, Silny W, Śpiewak R, Petranyuk A.

Postepy Dermatol Alergol. 2015 Aug;32(4):239-49. 

 1. The frequencies of haplotypes defined by three polymorphisms of the IL-31 gene: -1066, -2057, and IVS2+12 in Polish patients with atopic dermatitis.

Sokołowska-Wojdyło M, Gleń J, Zabłotna M, Rębała K, Trzeciak M, Sikorska M, Ruckemann-Dziurdzińska K, Nedoszytko B, Florek A, Nowicki R.

Int J Dermatol. 2015 Jan;54(1):62-7. 

 1. The association of GM-CSF -677A/C promoter gene polymorphism with the occurrence and severity of atopic dermatitis in a Polish population.

Wilkowska A, Gleń J, Zabłotna M, Trzeciak M, Ryduchowska M, Sobjanek M, Nedoszytko B, Nowicki R, Sokołowska-Wojdyło M.

Int J Dermatol. 2014 Mar;53(3):e172-4.

 1. Interleukin-13 promoter gene polymorphism -1112 C/T is associated with atopic dermatitis in Polish patients.

Gleń J, Trzeciak M, Sobjanek M, Bandurski T, Wilkowska A, Nedoszytko B, Roszkiewicz J, Sokołowska-Wojdyło M.

Acta Dermatovenerol Croat. 2012;20(4):231-8.

 1. Association of distinct IL-31 polymorphisms with pruritus and severity of atopic dermatitis.

Sokołowska-Wojdyło M, Gleń J, Zabłotna M, Rębała K, Sikorska M, Florek A, Trzeciak M, Barańska-Rybak W, Malek M, Nedoszytko B.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2013 May;27(5):662-4. 

 1. Diffuse cutaneous mastocytosis: analysis of 10 cases and a brief review of the literature.

Lange M, Niedoszytko M, Nedoszytko B, Łata J, Trzeciak M, Biernat W.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Dec;26(12):1565-71. 

 1. Relationship between serum levels of interleukin-18, IgE and disease severity in patients with atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Bandurski T, Sokołowska-Wojdyło M, Wilkowska A, Roszkiewicz J. Clin Exp Dermatol. 2011 Oct;36(7):728-32

 1. Atopic dermatitis-like pre-Sézary syndrome: role of immunosuppression.

Sokołowska-Wojdyło M, Barańska-Rybak W, Cegielska A, Trzeciak M, Lugowska-Umer H, Gniadecki R.

Acta Derm Venereol. 2011 Sep;91(5):574-7.

 1. 2-Chlorodeoxyadenosine treatment for cutaneous T-cell lymphoma.

Sokołowska-Wojdyło M, Trzeciak M, Roszkiewicz J.

Dermatol Reports. 2010 Sep 2;2(2):e12. 

 1. Association of single nucleotide polymorphism of interleukin-18 with atopic dermatitis.

Trzeciak M, Gleń J, Roszkiewicz J, Nedoszytko B.

J Eur Acad Dermatol Venereol. 2010 Jan;24(1):78-9. 

    1. Konferencje- patrz certyfikaty

1. Wykładowca w sesjach podczas konferencji m.in.: 

– Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego

– Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

– European Academy of Dermatology and Venereology (EADV) w latach 2012-2018, 

– World Congress of Dermatology,  Mediolan 10-15.06. 2019

W sumie 35 wygłoszonych referatów, autor/współautor 86 streszczeń zjazdowych.

2. Członek komitetów organizacyjnych i naukowych ponad 10 konferencji krajowych w latach 2007-2019

3. Przewodnicząca sesji  podczas konferencji międzynarodowych – European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), Amsterdam 2014, Holandia.

Działalność dydaktyczna:
 1. Seminaria, wykłady ćwiczenia z dermatologii, wenerologii i alergologii dla studentów

  IV roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym, 

  III roku Stomatologii, 

  English Division

 1. Współautorstwo skryptu pt.: ”Zarys dermatologii dla studentów” dla studentów polskich
 2. Współautorstwo skryptu: pt.: ”Dermatology basics for medical students” dla English Division 
 3. Kształcenie podyplomowe lekarzy:
 • Wykłady w ramach kursów specjalizacyjnych podyplomowych  dla lekarzy w trakcie specjalizacji z dermatologii i wenerologii oraz alergologii. 
 • Wykłady w ramach międzynarodowego kursu doskonalącego dla specjalistów dermatologii organizowanego przez European Academy of Dermatology and Venereology (EADV). 
 • Współautorstwo podręczników (18 rozdziałów w książkach).
 • Trzy Zespołowe Nagrody Dydaktyczne Rektora GUMed (2017, 2018r.)

Wyróżnienia i Nagrody:

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego im. Profesora Wiesława Glińskiego, X Jubileuszowa Edycja Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego Polskiej Akademia Dermatologii i Wenerologii, Karpacz 14-17 maj 2015 za pracę pt” Ekspresje genów białek koperty rogowej w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry- SPRR3 i SPRR1A nowi gracze w patogenezie atopowego zapalenia skóry”.
 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego dla autora głównego najlepszej pracy oryginalnej prezentowanej w trakcie VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Mikołajki 12-15.09.2013 pt. „Związek polimorfizmów horneriny (rs11204937, rs877776), repetyny (rs3001978), late cornified envelope-like prolin-rich protein-1 (LELP-1 rs7534334) i mutacji w genie filagryny (2428del4, R501X) z ciężkością, przebiegiem i ryzykiem rozwoju AZS”

https://sympozja.eu/konferencja/15,viii-edycja-polskiej-akademii-dermatologii-i-wenerologii

Zobacz dyplomCzytaj więcej 

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego za najlepszą  pracę kliniczną na międzynarodowej konferencji Forum Młodych Łódź, 09-10.03.2007.
 • Laureatka  konkursu o Stypendium American Academy of Dermatology (AAD) na udział w 70th Anual meeting of AAD San Diego California 16-20 marzec.2012r.  Czytaj więcej
 • Laureatka konkursu European Academy of Dermatology and Venereology-  Stypendium „Michael Hornstein Memorial Scholarship”  na udział w Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV),  Lisbona, 20-24 październik 2011. https://www.eadv.org/scholarships/ceremonies/14
 • Czytaj więcej
NAGRODY NAUKOWE I DYDAKTYCZNE REKTORA GUMED
 1. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018- Dydaktyczna Nagroda Zespołowa I- go Stopnia za współautorstwo podręcznika pt.”Atopowe zapalenia skóry- poradnik lekarza praktyka”. 
 2. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2018- Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania ekspresji białek koperty rogowej w atopowym zapaleniu skóry. 
 3. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2017- Nagroda Naukowa Zespołowa I- go Stopnia za przygotowanie podręcznika „Dermatologia- wybrane przypadki kliniczne”. 
 4. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2017- Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania nad czynnikami patogenetycznymi atopowego zapalenia skóry i chłoniaków pierwotnie skórnych T- komórkowych. 

5. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa I- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia.

6. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa II- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia. 

7.. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2013 –  Nagroda Naukowa Zespołowa III-ego Stopnia za badania nad mastocytozą skóry w aspekcie klinicznym, epidemiologicznym i rokowniczym. 

8. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2012- Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania nad rzadkimi zespołami dermatologicznymi. Zobacz Dyplom

9. Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2009 za wyróżnioną rozprawę doktorską pt „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby”. Zobacz DyplomZobacz Wyróżnienie

Certyfikaty:

Medycyna Estetyczna

Dermatologia i Alergologia