Wykształcenie:

 • Doktorat z zakresu nauk medycznych: „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby” (kwiecień 2009).
 • Specjalizacje: 
  • Dermatologia i Wenerologia (2004- 2009).
  • Alergologia- w toku (2012- 2015)
 • Studia Doktoranckie: Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii AMG (11.2006- 11.2007)
 • Studia: Akademia Medyczna w Gdańsku, Wydział Lekarski (1995-2001). Dyplom lekarza (2001)

Certyfikaty:

Medycyna Estetyczna

Dermatologia i Alergologia

Przebieg Pracy Zawodowej:

 • Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii w Gdańsku:
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne- Szpital, (01.2006- nadal), starszy asystent
  • Gdański Uniwersytet Medyczny (11.2007- nadal), adiunkt
 • Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Oddział Dermatologii (2004-2005), młodszy asystent
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim (2003), młodszy asystent
 • Staż:  Szpital Morski im. PCK w Gdyni  (2001- 2002), lekarz stażysta

Podnoszenia Kwalifikacji Zawodowych – patrz certyfikaty:

 • Członek Towarzystw:
  • International Society of Atopic Dermatitis od 2016r.
  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne- od 2004r.
  • Sekcja Medycyny Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 2008r.
  • European Task Force on Atopic Dermatitis (ETFAD)-  od 2011r.
  • European Academy of Dermatology and Venereology (EADV)- od 2011r. – patrz certyfikat
  • Polskie Towarzystwo Alergologiczne- od 2012r.
 • Udział w kursach specjalistycznych z zakresu dermatologii i dermatologii estetycznej oraz w konferencjach i sympozjach szkoleniowo- naukowych organizowanych przez:
  • Polskie Towarzystwo Dermatologiczne
  • Polskie Towarzystwo Alergologiczne
  • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
  • Polskie Towarzystwo Pediatryczne
  • Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych, Centrum Medycyny Estetycznej  ” Dermed” w Łodzi
 • Studium Psychoterapii Psychodynamicznej i Socjoterapii Dzieci i Młodzieży (2000-2001).

Dorobek Naukowy:

 • Prace naukowe: ponad 70 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych
 • Więcej  www.gumed.edu.pl Biblioteka Główna Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Bibliografia i bibliometria.

Wyróżnienia i Nagrody:

 • Nagroda Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego im. Profesora Wiesława Glińskiego, X Jubileuszowa Edycja Sympozjum Naukowo- Szkoleniowego Polskiej Akademia Dermatologii i Wenerologii, Karpacz, 14-17 maj 2015 – zobacz dyplom, czytaj więcej
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa I- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia- zobacz dyplom
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2014 –  Nagroda Dydaktyczna Zespołowa II- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia- zobacz dyplom
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2013 –  Nagroda Naukowa Zespołowa III-ego Stopnia za badania nad mastocytozą skóry w aspekcie klinicznym, epidemiologicznym i rokowniczym – zobacz dyplom
 • Nagroda dla autora głównego najlepszej pracy oryginalnej prezentowanej w trakcie VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Mikołajki 12-15.09.2013. Zobacz dyplomCzytaj więcej 
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2012- Nagroda Naukowa Zespołowa II- go Stopnia za badania nad rzadkimi zespołami dermatologicznymi. Zobacz Dyplom
 • Grant badawczy Narodowego Centrum Nauki (2012- 2015). Laureatka konkursu Narodowego Centrum Nauki: SONATA 2 na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Czytaj więcej 
 • Laureatka Stypendium American Academy of Dermatology (AAD) przyznanego na podstawie oceny prowadzonych i planowanych badań naukowych, na udział w 70th Anual meeting of AAD San Diego California 16-20 marzec.2012 r.    Czytaj więcej
 • Spotkanie LEO MASTER CLASS PSORIASIS – 23-24 wrzesień 2011r. w Madrycie. Czytaj więcej
 • Laureatka konkursu o  Stypendium „Michael Hornstein Memorial Scholarship”  na udział w Kongresie European Academy of Dermatology and Venereology (EADV),  Lisbona, 20-24 październik 2011. Nagroda przyznana na podstawie oceny CV i dorobku naukowego Czytaj więcej
 • Nagroda za  pracę kliniczną na międzynarodowej konferencji Forum Młodych Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Łódź, 09-10.03.2007.
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby” (IV 2009).
 • Nagroda Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za rok 2009 za wyróżnioną rozprawę doktorską pt „Stężenie interleukiny 18 (IL-18) w surowicy krwi chorych na atopowe zapalenie skóry w korelacji z poziomem immunoglobuliny E (IgE)  i ciężkością przebiegu choroby” – Zobacz DyplomZobacz Wyróżnienie