Nagrody Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

  1. Nagroda Dydaktyczna Zespołowa II- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia; 16.12.2014
  2. Nagroda Dydaktyczna Zespołowa I- go Stopnia za szczególne zaangażowanie w przygotowanie materiałów dydaktycznych oraz poprawę jakości kształcenia; 16.12.2014