Dr n.med. Magdalena Trzeciak została laureatką konkursu Narodowego Centrum Nauki: SONATA 2 na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.

Nagrodzony projekt badawczy pt: Ocena ekspresji białek koperty rogowej naskórka (HRNR, RPTN, CRNN, SPRR1A,B, SPRR3, LOR, FLG, LELP1) oraz związku polimorfizmów kodujących je genów z  rozwojem i ciężkością  przebiegu atopowego zapalenia skóry” będzie realizowany w latach 2012- 2015.

Więcej informacji:

http://www.ncn.gov.pl/

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/statystyki