Nagroda dla autora głównego najlepszej pracy oryginalnej prezentowanej w trakcie VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii.

W dniach 12-15.09.2013 w Mikołajkach odbyło się VIII Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, zorganizowane w ramach kolejnej edycji Polskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Zgromadziło ono 597 lekarzy dermatologów z terenu całego kraju. Podczas trwających 4 dni obrady, przedstawiono najnowsze doniesienia dotyczące poszczególnych jednostek chorobowych i wyniki badań naukowych. W trakcie sympozjum wybrana została i nagrodzona najlepsza praca oryginalna oraz jej główny autor. Nagrodę tę otrzymała dr n. med. Magdalena Trzeciak za pracę pt.: „Związek polimorfizmów horneriny (rs11204937, rs877776), repetyny (rs3001978), late cornified envelope-like prolin-rich protein-1 (LELP-1 rs7534334) i mutacji w genie filagryny (2428del4, R501X) z ciężkością, przebiegiem i ryzykiem rozwoju AZS” .