Stypendium „Michael Hornstein Memorial Scholarship” zostało przyznane dr n.med. Magdalenie Trzeciak na podstawie konkursu dla kandydatów z regionów Europy Centralnej, Północnej i Wschodniej ( po jednym zwycięzcy z w/w stref geograficznych) przez: Honours & Awards Committee of European Academy of Dermatology and Venereology, na 20-ty Kongres Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV), Lizbona, 20-24 październik 2011.

Zobacz Dyplom
Zobacz Certyfikat