Dr n. med. Magdalena Trzeciak została laureatką konkursu o Stypendium Amerykańskiej Akademii Dermatologii (American Academy of Dermatology- AAD) na udział w 70-tym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Dermatologicznego (Anual meeting of AAD in San Diego, California). Nagroda została przyznana za projekty badań m.in „Związek polimorfizmu genu IL-18 i IL-13 z występowaniem mutacji 2282del4 i R501x w genie FLG u pacjentów z AZS w Polsce i ich wpływ na rozwój choroby”

Po wyłonieniu przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne dwóch kandydatów z Polski obie kandydatury zostały zaakceptowane przez Amerykańską Akademię Dermatologii. Kongres w Kalifornii zgromadził ok. 12000 dermatologów, głównie z Ameryki. Obrady trwały 5 dni: 16-20.03.2012

Zobacz Dyplom
Zobacz Certyfikat