ont 9th GEORG RAJKA International Symposium on Atopic Dermatitis, 19-21. Maj. 2016, Sao Paulo, Brazylia – Dermatologia – Dr hab. n. med. Magdalena Trzeciak

Podczas odbywającego się w dniach 19-21 maja 2016 r., w Sao Paulo, w Brazylii, jednego z najbardziej prestiżowych, międzynarodowych sympozjów poświęconych atopowemu zapaleniu skóry, dr n.med. Magdalena Trzeciak prezentowała wyniki pracy oryginalnej pt. „ASSOCIATIONS OF SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS OF CORNULIN, REPETIN AND SMALL PROLINE- RICH PROTEINS WITH ATOPIC DERMATITIS RISK AND COURSE”. Została też przyjęta do Międzynarodowego Towarzystwa Atopowego Zapalenia Skóry/ International Society of Atopic Dermatitis/. pod tekstem certyfikat i zdjęcie.

Copyright 2017 Dr hab. n. Med. Magdalena Trzeciak